Teilifís

Bhíomar ag foghlaim faoin ‘Teilifís’ i Rang a Cúig agus a Sé. Bhí na páistí ag obair i ngrupaí. Scríobh na grúpaí a ngearrscannán féin agus ansin rinne siad an scannán.

Tags: Fifth & Sixth

More News